Sigla

Sigla

miercuri, 6 iunie 2012

UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE GRIGORE T. POPA – IASIDESPRE UMF IASI - misiune, viziune, obiective

Unul dintre cele mai vechi asezaminte de invatamant superior din tara noastra, a fost fondat in 1879, ca Facultate de Medicina, fiind ulterior asociat cu alte doua institutii ce completeaza aria pregatirii medicale - Facultatea de Farmacie si Facultatea de Medicina Dentara. In anul 1991, institutului i se confera statutul de Universitate, primind numele celebrului reprezentant al Scolii de Anatomie Functionala Iasi, Grigore. T. Popa . Ulterior este inclusa si Facultatea de Bioinginerie Medicala, singura de acest fel din Romania. Universitatea se mandreste astazi cu un valoros corp profesoral precum si cu o baza materiala si tehnica modernizata, adecvata desfasurarii procesului didactic si activitatii de cercetare stiintifica.
Infiintata odata cu Universitatea din Iasi, activitatea Facultatii de Medicina debuteaza la 1 decembrie 1879 , datorita prezentei in Guvern a lui M. Kogalniceanu si N. Kretzulescu, precum si penuriei de cadre medicale dupa razboiul de independenta din 1877.
Universitatea isi asuma ca roluri fundamentale formarea si perfectionarea absolventilor si specialistilor in medicina, medicina-dentara, farmacie, bioinginerie si asistenta de sanatate, crearea, tezaurizarea si difuzarea valorilor stiintelor bio - medicale si afirmarea lor in circuitul european si mondial, ameliorarea continua a activitatilor si performantelor sistemului national de sanatate publica, cultivarea traditiei gandirii libere si a democratiei academice, a deontologiei si bioeticii, in spiritul recunoasterii drepturilor si libertatilor fundamentale ale omului si a principiului suprematiei legii;

UMF Iasi indeplineste aceste misiuni prin urmatoarele obiective :

·         formarea de specialisti cu pregatire superioara, performanti in raport cu nivelul national si international
·         actualizarea si perfectionarea continua a pregatirii specialistilor, prin diferite forme de invatamânt postuniversitar;
managementul calitatii serviciilor educationale de formare initiala si continua oferite de universitate;
·         optimizarea activitatilor de cercetare stiintifica fundamentala si aplicata, pentru ridicarea nivelului calitativ, cresterea competitivitatii si afirmarii performantelor scolii medicale iesene si pentru imbunatatirea continua a asistentei medicale;
·         promovarea relatiilor de cooperare internationala si integrarea in sistemul european de invatamant medical, prin realizarea standardelor de structura, calitate si eficienta;
·         promovarea deontologiei si a bioeticii, apararea valorilor democratiei, respectarea drepturilor si libertatilor fundamentale ale individului in statul de drept;
·         asigurarea bazei materiale corespunzatoare tuturor acestor activitati, precum si a unor conditii de munca si viata adecvate pentru toti membrii comunitatii academiceFACULTATILE UNIVERSITATII DE MEDICINA SI FARMACIE "GR. T. POPA" IASI
Facultati:
               
Admiterea la Universitatea de Medicina si Farmacie "Gr. T. Popa" Iasi
Concursul de admitere in invatamantul superior de stat se organizeaza de catre universitate pe domenii de licenta, la urmatoarele specializari:


Specializarile din domeniul Sanatate
                Medicina
                Medicina dentara
                Farmacie
                Asistenta Medicala Generala Iasi
                Asistenta Medicala Generala Botosani
                Asistenta Medicala Generala Bacau
                Nutritie si dietetica
                Balneo-fiziokinetoterapie si recuperare
                Tehnica dentara
                Asistenta dentara
                Asistenta de farmacie

 Domeniul Stiinte ingineresti aplicate
                Bioinginerie


Sesiunea de admitere - septembrie 2011

Concursul de admitere dinsesiunea septembrie 2011 consta in concurs de admitere prin selectie de dosare.

In aceasta sesiune se scot la concurs:
locurile ramase neocupate in sesiunea iulie;
locurile (cu taxa in lei), destinate asistentilor (asistentelor) medicali (medicale) cu vechime in munca (in domeniul sanatatii) de cel putin 5 ani, pentru completarea studiilor;
locurile rezervate candidatilor absolventi ai invatamantului superior de stat (licentiati) care doresc sa urmeze a II- a facultate in regim cu taxa, reprezentand 5% din totalul locurilor cu taxa (in lei) la specializarile: Medicina, Medicina Dentara, Farmacie si Bioinginerie;
locurile destinate studiului pe cont propriu valutar (cu taxa in valuta).
Inscrierea candidatilor se va face  la sediul fiecarei comisii de admitere pe facultate, in perioada precizata din timp.
Candidatii absolventi ai invatamantului superior (cu diploma de licenta) vor depune la inscriere un dosar cu urmatoarele acte:

cerere de inscriere tipizata conform categoriei de locuri pentru care candideaza;
certificat de nastere, copie legalizata;
diploma de bacalaureat si foaia matricola in original;
diploma de absolvire a primei facultati si foaia matricola in original;             
o adeverinta din care sa reiasa ca facultatea a fost absolvita in regim fara taxa sau cu taxa;
curriculum vitae;
chitanta de achitare a taxei de inscriere.
Candidatii care doresc sa se inscrie la concurs pe locuri cu plata in valuta vor completa formularul: Criterii de selectie a dosarelor candidatilor la concursul de admitere pentru locurile cu studiu pe cont propriu valutar.
Cetatenii straini (inclusiv cetatenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor apartinand Spatiului Economic European si ai Confederatiei Elvetiene), pentru inscriere la concurs, necesita recunoasterea studiilor, efectuate de acestia in tarile de domiciliu, de catre directia de specialitate din cadrul MECTS si obtinerea avizului Biroului Senat.
La admiterea in toate ciclurile de studii universitare cu predare in limba romana cetatenii straini au obligatia sa prezinte un certificat de competenta lingvistica pentru limba romana, eliberat de catre institutiile abilitate de MECTS.

Verificarea bazei de date privind datele personale si notele disciplinelor pe baza carora se va calcula media finala pentru fiecare candidat.

Calculul mediei finale pentru fiecare candidat se va efectua astfel:
pentru domeniul Sanatate
- 20% media la examenul de bacalaureat,
- 40% media anilor de liceu,
- 40% media la una din disciplinele de concurs: • Biologie clasa a XI-a (Anatomia si fiziologia omului) sau media multianuala la Chimie
pentru Medicina, Medicina Dentara, Moase, Asistenta medicala generala, Nutritie si dietetica, Balneofiziokinetoterapie si recuperare, Tehnica dentara si Asistenta dentara,
• media multianuala la Chimie pentru Farmacie,
• Biologie clasa a IX-a (Biologie vegetala/Botanica) sau media multianuala la Chimie pentru Asistenta de farmacie.
pentru domeniul Stiinte ingineresti aplicate
- 20% media multianuala la Matematica sau Fizica,
- 20% media multianuala Biologie clasa a XI-a (Anatomia si Fiziologia omului) sau Chimie,
- 20% media multianuala la Informatica sau Tehnologia informatiei si comunicatiei sau Economie,
- 40% media de la examenul de bacalaureat.
In cazul existentei mai multor candidati cu medie egala cu cea a ultimului loc repartizat initial, se apeleaza la criterii de departajare prevazute la articolul 25, dupa cum urmeaza, pentru ambele domenii (Sanatate si Stiinte ingineresti aplicate):
media multianuala din liceu,
media de la bacalaureat
Pentru candidatii absolventi ai invatamantului superior, la medii egale pentru ocuparea ultimului loc in sesiunea septembrie, au prioritate membrii corpului didactic si tehnic auxiliar din U.M.F. "Gr.T.Popa" Iasi, care astfel au posibilitatea sa-si completeze formatia profesionala. Rezultatele listate ale concursului de admitere sunt verificate si aprobate de Comisia de admitere si, dupa semnarea de catre Rector si decanii facultatilor, se aduc la cunostinta publica prin afisare imediata, la sediul facultatii, la loc vizibil, precum si pe site-ul U.M.F."Gr.T.Popa" Iasi, specificandu-se ora si data afisarii. Candidatilor declarati reusiti li se acorda termen pana la 30 septembrie sa prezinte diploma de bacalaureat in original; cei care urmeaza doua facultati vor prezenta originalul la specializarea la care au fost admisi fara taxa si copia legalizata la cealalta specializare.   Candidatii declarati admisi sunt inmatriculati in anul I de studii, prin decizia Rectorului U.M.F."Gr.T.Popa" Iasi.


Specializarile Universitatii de Medicina si Farmacie "Gr. T. Popa" Iasi

A. Specializarile din domeniul Sanatate (reglementate sectorial si general):
Medicina (reglementata sectorial, 360 credite – durata studiilor 6 ani)
Medicina Dentara (reglementata sectorial, 360 credite – durata studiilor 6 ani)
Farmacie (reglementata sectorial, 300 credite – durata studiilor 5 ani)
Asistenta Medicala Generala Iasi (reglementata sectorial, 240 credite – durata studiilor 4 ani),
Asistenta Medicala Generala Botosani (reglementata sectorial, 240 credite - durata studiilor 4 ani)
Asistenta Medicala Generala Bacau (reglementata sectorial, 240 credite - durata studiilor 4 ani)
Balneo-fiziokinetoterapie si recuperare (reglementata general, 180 credite – durata studiilor 3 ani)
Tehnica dentara (reglementata general, 180 credite – durata studiilor 3 ani)
Nutritie si dietetica (reglementata general, 180 credite – durata studiilor 3 ani)
B. Domeniul stiinte ingineresti aplicate:
specializarea Bioinginerie - 240 credite (durata studiilor 4 ani)

Pentru mai multe detalii: http://www.umfiasi.ro/Pages/Default.aspx


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu